Κιβωτός του Κόσμου: Άδειασαν τραπεζική θυρίδα υπό άκρα μυστικότητα!

Κιβωτός του Κόσμου: Άδειασαν τραπεζική θυρίδα υπό άκρα μυστικότητα!

ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÐÏÕ ÖÉËÏÎÅÍÏÕÍÔÁÉ ÓÔÏ ÉÄÑÕÌÁ ÊÉÂÙÔÏÓ ÔÏÕ ðáôñïò ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ. Ï ð. ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÅ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÆÇÔÇÓÅ ÍÁ ÔÏÕÓ ÅÐÉÓÊÅÖÈÅÉ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Τα 28 εκατ. ευρώ έφτασαν οι δωρεές που έλαβε η ΜΚΟ την τελευταία τετραετία!

Ενώ καθημερινά έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για την Κιβωτό του Κόσμου, πρώην κορυφαίο στέλεχος πήγε σε υποκατάστημα τράπεζας και άδειασε θυρίδα που διατηρούσε εκεί η δομή υπό άκρα μυστικότητα.

Το περιστατικό αποκαλύπτει ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Τα Νέα» και σύμφωνα με αυτό, για την εξέλιξη ενημερώθηκαν υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη αλλά και κατόπιν οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που κάνουν έρευνα στα οικονομικά της ΜΚΟ.

Η εφημερίδα αναφέρει πως στην ίδια τράπεζα η Κιβωτός του Κόσμου φέρεται να διατηρούσε λογαριασμό ύψους 2 εκατ. ευρώ. Δωρεές €28 εκατομμυρίων σε τέσσερα χρόνια

Μετά το «τσουνάμι» αποκαλύψεων για την «Κιβωτό του Κόσμου», γίνεται έρευνα για τα οικονομικά της ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οργανισμός είχε έσοδα από δωρεές σχεδόν 28 εκατ. μέσα σε μια τετραετία.

Ο οικονομικός έλεγχος που έγινε στην «Κιβωτό του Κόσμου» έδειξε ότι την περίοδο 2017 – 2021, οι δωρεές στην οργάνωση έφτασαν τα 27,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, την ίδια στιγμή, η οργάνωση έλαβε κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ.

Ακόμα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η «Κιβωτός του Κόσμου» στο site της ζητούσε συνεχώς δωρεές και εμφάνιζε ελλείψεις στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η στέγαση, η θέρμανση και άλλες ανάγκες των δομών που ζητούσε από τους δωρητές να τις καλύψουν.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ως σήμερα δεν είχε γίνει κανένας φορολογικός έλεγχος στην Κιβωτό του Κόσμου.