Συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής από το Δήμο Λαρισαίων!

Συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής από το Δήμο Λαρισαίων!

Óðßôé ðïõ êáßãåôáé áðü ôçí ðõñêáãéÜ ðïõ îÝóðáóå óå ðåõêüöõôç ðåñéï÷Þ óôá ÃåñÜíåéá ¼ñç êáé åðåêôÜèçêå êáé óå êáôïéêçìÝíç ðåñéï÷Þ, óôçí ÊéíÝôá ÁôôéêÞò, ÄåõôÝñá 23 Éïõëßïõ 2018. Óôçí öùôéÜ åðé÷åéñïýí ðõñïóâåóôéêÝò äõíÜìåéò ìå 25 ï÷Þìáôá êáé 60 ðõñïóâÝóôåò, äýï ðåæïðüñá ôìÞìáôá, ôÝóóåñá áåñïóêÜöç êáé äýï åëéêüðôåñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Σε συνεχές ωράριο (από τις 9 π.μ – 8 μ.μ) το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, στην οδό Μανωλάκη 9 -11!

Ο Δήμος Λαρισαίων, σε συντονισμό με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου μετά τα γεγονότα που εξελίσσονται από τις πυρκαγιές στην Αττική, καλεί τους φορείς και τους πολίτες της Λάρισας να συνδράμουν άμεσα στην συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης

• γάλα εβαπορέ,

• εμφιαλωμένο νερό,

• τρόφιμα μακράς διαρκείας,

• χυμούς,

• κρουασάν,

• μπισκότα,

• φρυγανιές,

• κονσέρβες

Οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντική ώστε να δείξουμε έμπρακτα την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας που βιώνουν δύσκολες στιγμές και ζητούν τη βοήθειά μας.

Τα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, Μανωλάκη 9-11, από σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 24, 25 και 26 Ιουλίου και ώρες 9:00πμ έως 20:00

Πληροφορίες:

• στο Κέντρο Κοινότητας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής τηλ. επικοινωνίας 2410680250 κ. Νημά Βάσια,

• στο Συμβουλευτικό Σταθμό τηλ.2410680243 & 6970236181 (24ωρη γραμμή υποστήριξης) κ. Δαλακώνη Κερασία

• στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τηλ. 2410255876 κ. Παπαδόντας Γεώργιος